ข่าว
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

FCF-เลื่อนงานแสดงสินค้าปี 2020

2020/2/17
เนื่องด้วยสถานการณ์โคโรน่าไวรัส มีหลายงานแสดงสินค้าที่ถูกเลื่อน

แสดงรายละเอียด

เนื่องด้วยสถานการณ์โคโรน่าไวรัส มีหลายงานแสดงสินค้าที่ถูกเลื่อน:
-【International Chain & Franchise Exhibition】พวกเราจะไม่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในฤดูใบไม้ผลิ,
แต่พวกเราจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
-【Taipei Int'l Bakery Show】: เลื่อนออกไปเป็น 28 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม FCF จะเข้าร่วม
-【2020 FHA - Food & Beverage Asia】ถูกเลื่อนออกไป FCF จะเข้าร่วม หลังจากมีการยืนยันวัน พวกเราจะอัปเดตข่าวสารที่นี่
  
แล้วเจอกันในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง

หน้าก่อนหน้า

ประวัติศาสตร์
    3สอบถามรถเข็น