ข่าว
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร – HACCP & GMP (การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร)

2019/12/20
ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร – HACCP & GMP (การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร)

แสดงรายละเอียด

บริษัท เฟิรสท์ แคนฟูด (ไทย) จำกัด ได้รับการประเมินโดย
องค์กรณ์รับรองระบบด้านความปลอดภัยของอาหาร (Intertek) – HACCP , GMP (การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร) และ พบว่าสอดคล้องกับ :
ข้อกำหนดของระบบ HACCP และแนวทางสำหรับการประยุกต์ใช้ (FAO/WHO Codex Alimentarius Commission)
หลักปฏิบัติสากลที่แนะนำ - หลักการทั่วไปของสุขลักษณะอาหาร CAC / RCP 1-1969, Rev.4 (2003)
การอนุมัติจะได้รับอนุญาตสำหรับการลงทะเบียนโดยให้กฎและเงื่อนไขการ รับรองเป็นที่สังเกตตลอดเวลา

หน้าก่อนหน้า

ประวัติศาสตร์
    3สอบถามรถเข็น