ข่าว
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

บริษัท เฟิรสท์ แคนฟูด ได้รับการรับรอง ISO 22000

2019/12/18
บริษัท เฟิรสท์ แคนฟูด ได้รับการรับรอง ISO 22000

แสดงรายละเอียด

บริษัท เฟิรสท์ แคนฟูด (ไทย) จำกัด ได้รับการประเมินและจดทะเบียนโดย บริษัท อินเตอร์เทคตามมาตรฐาน ISO 22000: 2005
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

หน้าก่อนหน้า

ประวัติศาสตร์
    3สอบถามรถเข็น