ข่าว
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

«โครงการความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม - วิชาการในประเทศไทย»

2020/10/31
เพื่อปลูกฝังเยาวชนรุ่นต่อไป FCF ได้ทำสัญญาในโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและวิชาการ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในประเทศไทย
โครงการนี้เป็นการร่วมกันสร้างโปรแกรมการฝึกงานที่เป็นมิตร ซึ่งเชื่อมโยงสถานที่ทำงานกับวิทยาเขต นอกจากนี้ยังช่วยให้นักศึกษาสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในที่ทำงานผ่านการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง การเรียนรู้ความสามารถของการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานและการบริหารเวลาที่ไม่ได้กล่าวถึงในตำราเรียน เรารอคอยที่จะเริ่มโครงการนี้และพบกับน้องใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้

หน้าก่อนหน้า

ประวัติศาสตร์
    3สอบถามรถเข็น